28
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اعتراض اهالی و معتمدان محلی به تغییر نام خیابان امیرکبیر

منطقه 22 پر از خیابان و میدان بی‌نام است

«خیابان امیرکبیر به خیابان شهیدان سلامت تغییر نام یافت.» خبر مختصر و کوتاه بود، اما به سرعت در گروه‌های مجازی منطقه 22 منتشر شد و واکنش‌های بسیاری از شهروندان، شورایاران و ساکنان منطقه را برانگیخت.