زنگ‌خطر افزایش انتقال کرونا در پیک پایانی تردد

اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز نشست هم‌اندیشی داشتند؛ نشستی که به‌دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا مجازی برگزار شد.