خبر روز/ تئاتر شهر و گردشگران خارجی

تئاتر شهر با وجود هزاران مشکل در محیط اطراف خود و همچنین حضور دستفروشان و شلوغی اطراف مترو و پارک چگونه می‌تواند میزبان گردشگران داخلی و خارجی باشد؟