21
چهار شنبه 21 آبان 1399
شماره 8082
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تاریخ‌ساز بود؛ نه آنکه کاری کرده باشد که تاریخ را تکان دهد، بلکه از آن‌رو که تاریخ ساخت، یعنی جعل تاریخ کرد.
خسرو گلسرخی در طول سال‌های دهه50 بیشتر از آنکه شاعر باشد، یکی از نمادهای مبارزه است و برای انبوه شاعران سیاسی چریکی که در دهه50 روز‌به‌روز شمارشان فزونی‌می‌گیرد، الگوی شاعری است و خود شعر است.
رسانه
با آغاز دهه50 و گسترش استفاده از ضبط‌صوت و نوار‌کاست در میان خانواده‌های ایرانی، نوار‌کاست سخنرانی خطبای توانا و مشهوری که در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای تهران و شهرستان‌ها به سخنرانی و منبر می‌رفتند، بسیار رایج شد.

سناریوی ثابتی

آنها به‌دنبال گروگانگیری ولیعهد بودند
چندنفر را در سناریویی کنار هم قراردادند. 3گروه جدا از هم؛ هر کدام نقشی داشتند که پرویز ثابتی برایشان نوشته بود.
PDF صفحه اول قرن
کوتاه صفحه اول قرن
کنار بنشین، تحمیل کن و از نیازهای طرف مقابلت بهترین بهره‌برداری را داشته باش؛ این عبارت اگر در هیچ جای تاریخ ایران دیده نشده باشد، در دهه 50شمسی تبدیل به یک نقطه عطف اساسی شده است.
آگهی