آیا واکسن کرونای شرکت فایزر واقعا مؤثر است؟

شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیو‌ان‌تک اعلام کرده‌اند که آنالیز مقدماتی داده‌های اولیه کارآزمایی بالینی مرحله سوم یا نهایی واکسن کرونای ساخت آنها نشان‌دهنده تأثیربخشی بالای آن حتی بیش از حد انتظار است.