خاطره‌های زمین «تهران» را تازه می‌کنیم

عشقش مربیگری است و از کشف و معرفی استعدادهای ورزشی به دنیای فوتبال حرفه‌ای لذت می‌برد.