سوپرمارکت/ برنج 18 هزار و 500 تومانی؛ راهکاری ناتمام

در حالی که قیمت ها در بازار برنج هر روز درحال افزایش است، دولت راهکار موقت توزیع 30‌هزار تن برنج کهنه با قیمت 18 هزار و 500 تومان در بازار را در دستور کار قرار داده است
قیمت برنج در بازار این روزها کمتر از 22هزار تومان نیست؛ خارجی و ایرانی هم ندارد.