15
چهار شنبه 21 آبان 1399
شماره 8082
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راه سفر کرونا بسته است

ترمینال مسافربری جنوب واقع در بزرگراه بعثت یکی از مبادی اصلی ورود و خروج مسافران از نقاط مختلف به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور است.