بازسازی‌ها در کرمانشاه ادامه دارد

زمین‌لرزه 7/3ریشتری کرمانشاه، ۱۰ شهرستان و 1930روستای استان را تحت‌تأثیر قرار داد.