31
چهار شنبه 21 آبان 1399
شماره 8082
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با خدمات ویژه مراکز و پایگاه‌های بهداشت جنوب تهران

16ساعته در خدمت بیماران

کووید19 همچنان بر قوت خود باقی است. می‌تازد و جان می‌گیرد.