38
چهار شنبه 21 آبان 1399
شماره 8082
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هم‌محله‌ای جوان ما فعالیت‌های متعددی در زمینه‌های علمی و محیط‌زیست دارد

پژوهشگر همه فن حریف ری

در دوران مدرسه با ارائه مقاله‌های پژوهشی و کسب افتخار در مسابقات مختلف جزو دانش‌آموزان فعال شهرری محسوب می‌شد.