24
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
من اگر فرصتی داشتم می‌رفتم دست آقای «چوندر» وزیر آموزش‌و‌پرورش هندوستان را خیلی‌خیلی محکم می‌فشردم و شاید می‌بوسیدم.
آزادی به جای امجدیه غیرممکن به نظر می‌رسید، اما ممکن شد. با شتابی حیرت‌آور در ابتدای مسیر، هنگامی که شکوه و عظمت بازی‌های آسیایی 1974 تهران با استادیوم غول‌پیکر آزادی معنا یافت.

کاروان قهرمانان

ایران برای نخستین بار میزبان بازی‌ها بود و با 400ورزشکار نتایج بسیار خوبی گرفت و در نهایت با کسب 36مدال طلا، 28نقره و17برنز مجموع 81مدال پس از ژاپن دوم شد
رحیم علی‌آبادی، حسین تورانیان، اکبر یداللهی، محمد دلیریان، هاشم قنبری، جلال کریمی، بهرام مشتاقی و اسکندر فیلابی طلا و خسرو نظافت‌دوست نقره - ایران در مکان نخست ایستاد.