ورود گردشگران را ممنوع کنید!

سفر رفتن یا نرفتن این روزها نقش مهمی در کاهش میزان افراد مبتلا به ویروس «کرونا» دارد.