جایگزین فناوری برای عصای سفید

یک استارتاپ وسیله‌ای ساخته که با 4نوار، روی سینه نابینایان ثابت می‌شود و این نوارها هنگام مواجهه با موانع مرتعش می‌شوند
بسیاری از شرکت‌ها به‌خودروها آموزش داده‌اند تا جهان اطراف خود را مشاهده کنند. اکنون استارتاپی به نام Strap Technologies در حال ساخت یک وسیله پوشیدنی است که با استفاده از همان سنسورهای مشابهِ به‌کار گرفته شده در وسایل نقلیه خودرانرادار، لیدار، التراسونیک تصویر روشن تری از محیط اطراف به افراد نابینا می‌دهد.