36
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مشکلات فرسودگی یکی از محله‌های قدیمی منطقه ۲۲ در گفت‌وگو با اعضای شورای‌شهر و شهردار منطقه

نوسازی پیکانشهر روی میز مدیران شهری

شهرک «پیکانشهر» در منطقه ۲۲، سال ۱۳۴۶ به‌عنوان مکانی برای اسکان کارگران شرکت خودروسازی ساخته شد.