123
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ارتباط شهروندان با شورایاران با رونمایی از سامانه هوشمند محله‌محور کارآمدتر می‌شود

محله یار ردیاب مشکلات پایتخت

برای هر شهروند مسئولیت‌پذیری لازم است که در گوشی همراه خود یک نرم‌افزار متفاوت شهری را دانلود کند. سامانه «محله‌یار» یک نرم‌افزار موبایلی است که موجب تسهیل در انعکاس مشکلات شهری تهران و نیز افزایش ارتباطات شهروندان با شورایاران و مدیریت شهری می‌شود.