ایمن‌سازی خطوط بی‌آر‌تی در بزرگراه محمدعلی جناح

مسیر عبور عابران پیاده و مسافران خطوط اتوبوس‌های تندرو از ابتدای بزرگراه «محمدعلی جناح» ایمن می‌شود.