15
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس کلانتری 150 تهرانسر از نبود ایمنی در برخی از آپارتمان‌ها می‌گوید

خانه‌های جنوبی هدف اول سارقان

یکی از پیامدهای مشکلات اقتصادی که چندسالی است گریبانگیر مردم شده، افزایش سرقت‌ها و کف‌زنی‌ها و زورگیری‌ها است که اخبار و گزارش‌های مربوط به آن را در رسانه‌های مختلف دیده و خوانده‌اید.