12
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ماسک امن است حتی پارچه‌ای و دست‌ساز

راهنما
یکی از راه‌های کاهش انتقال ویروس کرونا استفاده «صحیح» از ماسک است.
آنسو
وج‌گیری بیماری همه گیر کووید-19در دنیا موجب شد تا آزمایش‌های جدید و سریع تشخیصی مبتنی بر آنتی ژن که پاسخ آن تنها در چند دقیقه مشخص می‌شود برای غربالگری افراد در دسترس قرار بگیرد.
آیا غذا خوردن در رستوران‌های سربسته در دوره شیوع کووید- 19خطرناک است؟

رستوران به صرف کرونا

گزارش محققان اخیرا نشان داد افرادی که به کووید-19 مبتلا شده‌اند احتمالاً 2بار قبلا بیرون غذا خورده‌اند
مانند هر کار دیگری در زندگی، در سال2020 غذا خوردن در رستوران معنای کاملاً تازه‌ای به‌خود گرفته است.