28
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح رنگ‌آمیزی «کوچه دوستی» به معبر شهید خسرو قدیانی رسید

ضیافت رنگ‌ها

منطقه ۹ پایتخت با بیش از ۴۸‌درصد فرسودگی بافت‌های ریزدانه از نظر تراکم پلاک‌های فرسوده تهران در جایگاه دوم قرار گرفته است