34
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کودکان و نوجوانان درباره معضلات محله‌ها نامه نوشتند

برسد به دست شهردار

اوایل دهه ۸۰ بود که موضوع آموزش‌های شهروندی در پایتخت به‌عنوان نیاز اصلی کلانشهرها مطرح شد و خیلی زود نهادها و ارگان‌های مرتبط با آن در سیستم‌های مدیریت شهری و محله‌ای، جایی برای خود باز کردند.