20میلیون شغل در جهان در معرض تهدید است

سازمان ملل متحد قحطی گسترده را در چندین کشور جهان به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا پیش‌بینی کرده است.