23_22
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحات دوم و سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گرافیک
تهران بعد از تجربه میزبانی چند رخداد سیاسی و فرهنگی، در اوایل دهه ۱۳۵۰ امتیازهای یک میزبانی مناسب را در منطقه و جهان کسب کرد. حالا دیگر نوبت یک رویداد ورزشی مهم بود.
ایران میزبان بازی‌های آسیایی شد

تهران به وسعت آسیا

در اختتامیه بازی‌های آسیایی 1970 در بانکوک، پلاکاردی با عبارت «در تهران می‌بینم‌تان» به کاروان ایران داده شد و در اسکوربورد هم به میزبانی تهران در دور بعدی اشاره شد.