23
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
صفحه سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سال کم‌فروغ

ترور ناموفق شاه، باعث تعطیلی کار انجمن‌های نویسندگی وابسته به حزب توده شد
ترور ناموفق شاه جوان در بهمن ‌ماه سال۱۳۲۷، آثارش را در سال بعد نشان داد. دوباره صدای پای استبداد شنیده می‌شد؛ فعالیت حزب توده در ایران ممنوع شد.
ویژه
روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 20نوامبر 194919آبان 1328 خبر خود را به سفر شاه به آمریکا اختصاص داد و تیتر زد: شاه ایران برای خرید اسلحه و درخواست کمک اقتصادی به آمریکا آمده است.
تاریخ ایجاد کوی دانشگاه قدیمی‌تر از 1328 است اما انتخاب این تاریخ به جهت یادآوری یکی از نخستین مجموعه‌های ساختمانی بود که معماری‌اش در دوران پهلوی به الگویی برای ساخت چنین مجتمع‌های غیرمتمرکزی بدل شد.

آپادانا، کاشانه هنرهای زیبا

واژه گالری، با شکل‌گیری گالری آپادانا وارد هنر ایران شد
جریان هنر معاصر ایران در یک قرن اخیر، با یک واژه ساده گره خورده است. کلمه گالری که در ظاهر ساده اما پُرمعنا و پیچیده است. پیشینه پیدایش گالری در ایران به روزگار صنیع‌الملک  در حدود ۱۶۰ سال پیش باز می‌گردد.
PDF صفحه سوم قرن
کوتاه صفحه سوم قرن
آگهی