07
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سازوکار جدید برای سراهای محله‌

شورایاری
حدود 2دهه از تاسیس شورایاری‌ها می‌گذرد و به‌دنبال آن سراهای محله با طول عمر حدود یک‌دهه به‌عنوان بازوی اجرایی بین مدیریت شهری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر به‌وجود آمدند، ولی همچنان بعد از گذشت چندین سال در ساختار مدیریت شهری دارای مشکلاتی هستند.
گپ
کاهش ظرفیت مسافرگیری تاکسی‌ها از یک‌سو و افزایش 20تا 25درصدی نرخ کرایه‌ها از سوی دیگر، پیامدهای ویروس کووید-19 است که این روزها به چالش بزرگی تبدیل شده است و هرازگاهی هم منجر به ایجاد نزاع و درگیری میان مسافران می‌شود.

معماران‌جوان به‌خانه‌های‌قدیمی‌جان می‌دهند

گزارشی از بناهای قدیمی‌ خالی از سکنه در تهران که به همت جوانان خلاق بازسازی شده‌اند
در تهران کم نیستند خانه‌ها و بناهای قدیمی که قدمت برخی از آنها به بیش از 50سال می‌رسد. بناهایی با معماری‌های منحصربه‌فرد که روزگاران دور متعلق به افراد صاحب منصب و بنام بوده است اما به‌دلیل نداشتن ارزش‌های مدنظر، در لیست میراث فرهنگی شهر جای نگرفته‌اند.