فیلم مقاومت برای مقاومت در روزهای بی‌رمق اکران

با اینکه مدت‌هاست فروش فیلم‌های اکران شده، چنگی به دل نمی‌زند و نمایش فیلم در سینماها این روزها به مدد وام و کمک هزینه‌های دولتی همچنان اتفاق می‌افتد، اما با این همه فعلا چراغ سینماها روشن است و اکران هرچند کم رونق، اما به هرحال در مسیر رو به جلو جریان دارد.