4-5
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دردسر خانواده‌های شهدا و ایثارگران منطقه 17 برای دریافت خدمات

چاره کار؛ تأسیس یک شعبه بنیاد شهید

هنوز هم در همان کوچه و خیابان‌های تنگ و باریک منطقه17 زندگی می‌کنند و نمی‌توانند از محله‌هایی که جوانان رعنای آنها را در دامن خود پرورده، دل بکنند.