05
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3748

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
ویژه
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8039
آلودگی هوا
180روز از سال 99گذشته و به‌زودی آسمان 8کلانشهر کشور صحنه هجوم آلودگی هوا خواهد شد.

مسافران ایرانی، زمینگیر پروازهای‌خارجی

دفاتر خدمات مسافرتی: ایرلاین‌های خارجی از اسفندماه سال گذشته پول مردم را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند
گردشگری
خطوط هوایی خارجی و برخی خطوط هواپیمایی داخلی از اسفندماه سال گذشته تاکنون که پاندمی کرونا جهان را تحت تاثیر قرار داده است، پول مردم را گرفته‌اند و رفته‌اند و سازمان هواپیمایی کشوری هم پیگیر بازگرداندن پول‌های رفته مردم نیست.