کرونا یا آنفلوآنزا چطور تشخیص دهیم

​​​​​​​کرونا به پاییز،‌ ماه آغاز شیوع آنفلوآنزا در ایران رسیده است.