11
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حضور پررنگ بلورفروشان در ستاد جهیزیه امام علیع و فاطمه‌الزهراس

48 هزار نوعروس راهی خانه بخت شدند

تاد جهیزیه امام علیع و فاطمه زهراس در سال1392 توسط بزرگان و پیشکسوتان صنف بلورفروشی در مسجد امام علیع در خیابان دشتبان‌زاده منطقه16 راه‌اندازی شد که هدف اصلی آن تأمین جهیزیه برای نوعروسانی است که خانواده‌هایشان درگیر مشکلات مالی هستند.