12-13
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کارآفرین توانیاب هم محله ای این روزها مشغول تحقیق درباره تولید ژل ضدعفونی است

عطار بانوی همه فن حریف

هنوز 2ساله نشده بود که با ابتلا به بیماری فلج اطفال پای چپش دچار معلولیت شد، اما این اتفاق مانع تلاش و رشد او نشد. «نگار آجرلو» ناتوانی‌اش را باور نکرد و از 10سالگی بعد از فوت مادرش سعی کرد به تنهایی از عهده کارهایش برآید.