10
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگرانی اهالی از افزایش سرقت اموال عمومی

نرده‌های حریم راه‌آهن کیلویی 5 هزار تومان!

چندسالی می‌شود که طرح زیرزمینی شدن مسیر راه‌آهن تهران‌0 تبریز در بخش‌هایی از منطقه18 از جمله محله‌های فردوس، تختی، تولید دارو و... اجرا شده، اما به واقع پس از اجرای این پروژه بزرگ، تنها نهادی که برای ساماندهی اراضی آزاده شده حریم راه‌آهن وارد میدان شده،