محله یافت‌آباد صاحب خیابان کامل می‌شود

در یک سال اخیر معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه17 برای دستیابی به شهری انسان محور، طرح‌های ترافیکی متعددی را اجرا کرده که ایجاد خیابان کامل از جمله این طرح‌هاست.