19
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
جهان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
روزنامه دولتی چاینا‌دیلی چاپ پکن در گزارشی به برنامه چین و اتحادیه اروپا برای تقویت مناسبات اقتصادی پرداخته است.
در غرب آمریکا، بیش از 3هفته است که آتش به جان جنگل‌ها افتاده و دولت ناتوان از کنترل وضعیت است. ادامه آتش‌سوزی‌‌ها که 35کشته به‌جا گذاشته و بیش از 2میلیون هکتار جنگل و مرتع را نابود کرده، اکنون به بحرانی تازه در آمریکا تبدیل شده است؛ بحرانی که به رقابت‌های انتخاباتی هم راه پیدا کرده و کانون جدال میان دونالد ترامپ و جو بایدن شده است.

سه‌شنبه سیاه فلسطین

فلسطینی‌ها روز امضای توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی را «روز سیاه» نامیدند
گزارش
سرانجام نوبت به نمایش انتخاباتی رسید که دولت ترامپ ماه‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بود؛ جشن توافق عادی‌سازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در کاخ سفید.