15
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

71 نبض تندرستی در ایستگاه سلامت

منطقه17 فقط 822هکتار از پایتخت را دربرگرفته، اما جمعیتی بیشتر از 4برابر متوسط جمعیت شهر تهران دارد که تعداد آنها به بیش از255هزار نفر می‌رسد.