16
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شهرهای مازندران یک ماده و 100 مشکل

افزایش بی‌ضابطه شهرفروشی در مازندران طی سال‌های اخیر علاوه بر تخریب چهره شهرهای استان، مشکلاتی در ارائه خدمات زیرساختی به شهروندان برخی مناطق نیز ایجاد کرده است
ساختمان‌های ناهمگون با فضای شهر، افق‌ کوتاه خیابان‌ها، کمبود فضای پارک خودرو به‌دلیل وجود ساختمان‌های بدون پارکینگ، افزایش تراکم جمعیت و بلندتر‌شدن سایه سنگین ساختمان‌ها روی مناطق شهری، ازجمله مشکلات شهری در مازندران است .