17
چهار شنبه 26 شهریور 1399
شماره 8039
حوادث
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
دختر 27ساله پس از صرف شام با خواستگارش در رستورانی در غرب تهران گفت که نمی‌تواند با او ازدواج کند اما جواب رد وی به قیمت جانش تمام شد.
پسری جوان که 6سال قبل به‌خاطر یک طوطی، جان دوست قدیمی‌اش را گرفته و به قصاص محکوم شده بود، با بخشش اولیای دم از مجازات مرگ رهایی یافت.
داخلی
چند روز پس از سقوط هولناک مانی 14ساله در هنگام کولبری در ارتفاعات استان کرمانشاه، رئیس‌کل دادگستری استان دستور فوری برای رسیدگی به چگونگی مجروح شدن او را صادر کرد.

پایان تقابل «عمد» و «شبه‌عمد» در پرونده نجفی

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با اکثریت آرا قتل میترا استاد را عمدی تشخیص دادند
کیفری
رأی اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مهر پایانی بود بر پرونده جنجالی محمدعلی نجفی. قضات عالی‌رتبه دیوان‌عالی کشور در جلسه‌ای که برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد،
PDF حوادث
کوتاه حوادث
سطل‌های زباله قیامدشت تهران هیچ وقت شسته نمی‌شوند و از بوی تعفن این سطل‌ها نمی‌توان در قیامدشت نفس کشید. بسیاری از شب‌ها که زباله‌ها را تخلیه می‌کنند، بو تشدید می‌شود و انبوه جانوران موذی هم که به جای خود.
روابط عمومی منطقه یک شهرداری تهران پیرو چاپ پیام مردمی با موضوع خشک شدن درختان خیابان سلیمانی در ستون با مردم روز 4مرداد ماه پاسخ داده است.