21
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آرمانشهر شورایی

قانون تشکیل شورا‌های شهر و روستا تصویب شد
شورا
تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی از آرزوهای سیاستمداران و روشنفکران دهه60 بود که در سال1374 با تصویب قانون تشکیل شورا‎‌‎ها روی کاغذ برآورده شد.
ویژه
​​​​​​​موفقیت بزرگ عرضه رمان بامداد خمار، که انتشارات البرز آن را عرضه کرده بود، باعث توجه رمان‌نویسی زنان برای زنان خانه‌داری شد که اوقات فراغت خود را به‎‌‎علت نبود کتاب مناسب صرف سرگرمی‎‌‎های دیگر می‎‌‎کردند.
ورزش
پرسپولیس خوش‎‌‎شانس بود که حضور استانکو در تیم ملی تبدیل به یک فاجعه شد؛ اخراج از تیم ملی، سرآغاز فصلی درخشان در تاریخ پرسپولیس بود، به روایت استانکو پوکله‎‌‎پوویچ.

ظهور راست مدرن

حامیان دولت سازندگی به صف مخالفان پیوستند
سال 1374 را شاید بتوان سخت‎‌‎ترین سال دولت سازندگی دانست؛ سالی که دولت دوم هاشمی‎‌‎رفسنجانی در دو حوزه سیاسی و اقتصادی چه در داخل و چه خارج از کشور به‎‌‎شدت تحت فشار قرار داشت و برون‎‌‎رفت از آنها به غایت دشوار می‎‌‎نمود.
PDF چهارشنبه 10 دی 1399
کوتاه صفحه اول قرن
در آمریکا، اقتصاد خوانده بود و در عرصه‎‌‎ای قرار بود کار کند که در آن تخصص داشت.