22
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شاگرد علامه امینی و آقابزرگ تهرانی

سیدعبدالعزیز طباطبایی یزدی از تلاش برای حفظ میراث معنوی هرگز خسته نشد
چهره اول
نسب پدری‌اش به سیدمحمدکاظم طباطبایی‌یزدی صاحب عروه‌الوثقی می‌رسید و نسب مادری‌اش به شیخ اعظم انصاری. خودش نیز در نجف به دنیا آمده بود و از همان نوجوانی صبح و شبش را در کتابخانه‌های عراق و ایران سپری می‌کرد.
فکاهی
22تیر1374 جهان جایی برای طنز و شوخی و فکاهی نبود.

از امین‌السلطان تا‌ آزادگان

میدان‌های سنتی میوه و تره‌بار از تهران دور شدند
تهران
«طرح انتقال میادین سنتی میوه و تره‌بار تهران به میدان مرکزی، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی دارد.
قرارداد با «توتال» در سال سخت

قرارداد با «توتال» در سال سخت

برنامه پنج‌ساله دوم توسعه کشور آغاز شد
1374 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دهه70 شمسی بود؛ سالی که تورم جهش بزرگی داشت و قیمت دلار نیز همپای نرخ تورم، مسیر رکوردشکنی را طی می‌کرد و این موضوع آرامش روانی جامعه را برهم زده و دغدغه‌های معیشتی مردم، به اصلی‌ترین موضوع کشور تبدیل شده بود؛ تورمی که اقتصاد کشور و مردم درحال لمس آن بودند تا آن زمان سابقه نداشت و پس از آن نیز تجربه نشد.
رکوردشکنی
نگاهی به دخل‌وخرج خانوار ایرانی در سال1374
تورم افسارگسیخته ابتدای دهه70 در سال74 به اوج خود رسید و با نرخ 49.1درصد رکوردشکنی کرد؛ این تورم ولی رونق بورس را در پی داشت و شاخص کل سهام با 123.1درصد افزایش به 1549.4رسید.
PDF چهارشنبه 10 دی 1399
کوتاه صفحه دوم قرن
برنامه‌ریزی برای سواری‌های شخصی در شهر‌های بزرگ این‌طور انجام شد که اول بنزین نبود و آن را کوپنی کردند، بعد که بنزین پیدا شد خودرو نبود و آن را با قرعه‌کشی فروختند، بعد که هم بنزین و هم خودرو فراهم شد یک چیز دیگر کم آمد که آن را هم سهمیه‌بندی کردند.