39
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه15محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح محله‌ای شهید قاسم سلیمانی در پهنه جنوب رونق گرفت

هرخانه، یک پایگاه سلامت

مدیریت و کنترل اپیدمی کروناویروس و شکستن زنجیره انتقال آن مهم‌ترین هدف اجرای این طرح است.