• یکشنبه 28 اسفند 1401
  • الأحَد 26 شعبان 1444
  • 2023 Mar 19
چهار شنبه 10 دی 1399
کد مطلب : 120334
+
-

آرمانشهر شورایی

قانون تشکیل شورا‌های شهر و روستا تصویب شد

شورا
آرمانشهر شورایی


جمال رهنمایی 

تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی از آرزوهای سیاستمداران و روشنفکران دهه60 بود که در سال1374 با تصویب قانون تشکیل شورا‎‌‎ها روی کاغذ برآورده شد. اجرای این قانون از اسفند سال1377 و با برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شد.
اجرای این قانون در شهر‎‌‎های مختلف ایران اثرات متفاوتی داشت. برخی شوراها عملکرد قابل‎‌‎قبول و موفقی داشتند و برخی دیگر مانند بعضی از دوره‌های شورای شهر تهران نتایجی ناامید‎‌‎کننده و ضعیف از خود نشان دادند. خیلی زود این قانون مترقی و کارآمد در مسیر پیچیده فرهنگ و سیاست ایرانی شبیه سایر نهاد‎‌‎های بوروکراتیک و انتخابی ایران شد و توانست ایده نادرست بودن سپردن کار مردم به‎‌‎ خودشان را تقویت کند. هر چند در سال1398 انتخابات شوراها به‎‌‎خصوص در تهران و شهر‎‌‎های بزرگ نشان داد که مردم و سیاستمداران هنوز از این شیوه مدیریتی قطع امید نکرده‎‌‎اند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید