30
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«کارشناس محله» آماده پاسخگویی به سؤالات شماست

هرچه می‌خواهد دل تنگت بپرس!

صفحه جدیدی راه‌اندازی کردیم و نامش را گذاشتیم «کارشناس محله» تا شهروندان سؤالات خود را در این صفحه مطرح کنندو ما آن را با کارشناس مربوطه در میان گذاشته و پاسخ‌های لازم را دریافت کنیم.