سنگی که صداست

غلامحسین امیرخانی: خوشنویسی سنگ‌مزار ادای دینی به شجریان بود
3‌ماه از درگذشت محمدرضا شجریان می‌گذرد. در 2روز گذشته همایون شجریان از طراحی سنگ‌مزار این هنرمند حاوی جمله «خاک پای مردم ایران» خبر داد.