40
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زبان تهرانی‌ها تغییریافته زبان مردم ری است

مردم شهرری در دوره‌های تاریخی مختلف به گویش‌ها و زبان‌های متعددگفت‌وگو می‌کردند.
پهلوانان نمی‌میرند

پهلوانان نمی‌میرند

«هژبر» نام یکی از زورخانه‌های قدیمی و باستانی پایتخت است که در منطقه ۱۷ قرار دارد.
جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب
جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب
سگ‌های بی‌صاحب ناحیه ۳ منطقه ۲۰ جمع‌آوری می‌شوند.