07
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
شهر-۲
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تجلیل از رانندگان نمونه

حمل‌و‌نقل
آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر با عنوان «سفیران خدمت در شرایط همه‌گیری کرونا» به‌صورت وبینار برگزار شد و از رانندگان برتر تجلیل به عمل آمد.

جشن ورود به قرن جدید در میدانگاه‌های شهر

پس از احداث میدانگاه امیرکبیر، ساخت 4میدانگاه‌ دیگر در تهران در دستور کار قرار گرفته است؛ فضاهای بازی که در روزگار کرونا و پس از آن می‌توانند باعث تعاملات اجتماعی و شادابی بیشتر شهروندان شوند
گزارش
میدانگاه‌ها فضاهای متمرکزی با رویکرد پیاده و دوچرخه در کلانشهرهای توسعه‌یافته هستند که می‌توانند به تعاملات اجتماعی بین شهروندان کمک کنند.