32
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی کوچه شهید دهقانپور و بهمنیار در طرح «کوچه رنگی» در و دیوار محل زندگی‌شان را زیبا کردند

رنگ شورانگیز همدلی بر سیمای محله

تاقبل از این ساکنان محله خزانه بخارایی تصورنمی کردند که با چندسطل رنگ و تعدادی قلم‌مو بتواننددر محله‌شان این همه زیبایی خلق کنند.