روی خوش واردات و صادرات به تحولات پاییزی

آمارهای مربوط به تجارت خارجی ایران در آذرماه از افزایش 10درصدی صادرات و رشد 31درصدی واردات نسبت به‌ماه قبل حکایت دارد
​​​​​​​ارزش تجارت خارجی ایران که از سال 97و به‌دنبال اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا در روند نزولی قرار گرفته بود، در آذرماه امسال تحت‌تأثیر بهبود دورنمای معادلات اقتصادی و سیاسی اندکی بازیابی شده و رشد قابل‌قبولی را تجربه کرده است.