34
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بررسی دلایل افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در منطقه ۱۹

علاج مشکل قبل از دریافت پیام

مدیر اداره بازرسی منطقه ۱۹: قرار است از طریق فضاهای اجتماعی برآیند نظرات شهروندان، به‌خصوص طیف نخبه‌ آنها را داشته باشیم و بتوانیم در ترسیم فضای مدیریتی خود از آن استفاده کنیم
۱۵ سال از فعالیت رسمی سامانه‌های مدیریت شهری ۱۳۷ و نظارت همگانی ۱۸۸۸ می‌گذرد.