جو بایدن؛ کسی که از همه امیدوارتر بود

حدود یک سال پیش در همین روزها، هیچ‌کس در آمریکا فکرش را نمی‌کرد که جو بایدن شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد، هیچ‌کس به جز خود بایدن. او، آنهایی را که مدام نه می‌گفتند نادیده گرفت و با تلاش و بیشتر از آن، امید فراوان، به چیزی رسید که او را در تاریخ ماندگار می‌کند. همه می‌گفتند بایدن بیش از حد مسن است، بیش از حد بی‌ثبات و بیش از حد کسل‌کننده است.