35
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با برخی از شهروندان فعال در سامانه‌های ارتباطی شهرداری

اینها مطالبه‌گران محله‌اند

ساکنان محله بیشتر از هرکسی در جریان مشکلاتش قرار دارند و می‌توانند مدیریت شهری را در شناسایی این موارد و رفع آنها یاری کنند.